Coaching


 

Vad frustrerar dig mest i ditt privat eller ditt arbetsliv?

Vad skulle behövas för att göra dig minst dubbelt så lycklig?

 

 

Professionell coaching hjälper dig att uppnå resultat!

Tillsammans med en coach kan du stanna upp för att skapa och utveckla dina personliga och professionella mål. Coachingen fungerar som en katalysator, som leder dig från tankar till effektiv handling.

Coaching är för dig som är ledare, idrottare, medarbetare eller helt enkel dig, som vill fokusera på lösningar och möjligheter istället för att gräva sig ner i problemets detaljer. Det tar dig från en lägre till en högre prestationsnivå.

Möjliga coachämnen: timemanagement, organisations- och karriärutveckling, ledarskap, konflikthantering, beslutsfattande, balans mellan privat- och arbetsliv, stress, livet känns tråkigt, saker blir bara inte gjorda, dålig självkänsla, ingen motivation eller drivkraft mm.

Varför inte använda din fulla potential

för att uppnå det du verkligen vill..

(innan det är för sent)

 

Coachupplägg: individuell coaching 3 till fler gånger.

Du bestämmer själv tidsperioden mellan coachtillfällen. Efter varje coachingssamtal kommer du fram till en konkret handlingsplan som behövas realiseras i verkligheten. Du får själv en känsla av när det är läge att träffas igen för att fortsätta processen.