STRESSHANTERING & MINDFULNESS TRÄNING

 

Mindfulness

 


En vetenskapligt dokumenterad metod i stresshantering.

Med mindfulness-/uppmärksamhetsträning övar vi oss i att stanna upp för att kunna vara maximalt närvarande – här och nu. Där oroar vi oss inte för framtiden och vi grubblar inte över det som har varit. Det leder till avspänning och sinnesro. Vi sparar vår energi för att kunna använda den när det verkligen gäller.

Målet med mindfulness är bland annat:

  • Effektiv stressreduktion
  • Uppnå ro och balans
  • Förmåga att ladda batterierna, även i en hektisk vardag
  • Öka livskvalitet och bättre hälsa

Största delen av våra liv lever vi inne i våra egna huvuden. Vi är ständigt upptagna med dåtid eller framtid, dagdrömmar, minnen, önskningar, planer, grubbel och oro. En stor del av våra tankar är värderande eller jämförande – ofta i negativ bemärkelse, det vill säga dömande. Vanan att ignorera det pågående ögonblicket till förmån för det som redan passerat eller ännu inte inträffat. Med uppmärksamhetsträning kommer du verkligheten så nära som möjligt. Det gör att du förstår vad som är väsentligt.

Medveten närvaro (mindfulness) är en urgammal österländsk teknik som går ut på att öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet, istället för att konstant leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring framtiden – alla borden och måsten samt alla tankar vad andra kan tänkas tänka om en. Det handlar om att öva sig i att kunna sätta sig vid sidan av, ”på stranden” av tankeströmmen betrakta utan att dras med. Att inse det enkla (men svåra) – att tankar och känslor är uttryckligen känslor och inget man egentligen behöver göra något åt. Man ser på livet som en lång sträcka av ögonblick – ögonblick som man missar om man hela tiden är upptagen av grubbel och ältande av det förgångna eller rädsla och förhoppning inför framtiden. Om man ständigt bortser från det pågående ögonblicket finns det risk att man missar en stor del av livet – det som pågår just här, just nu.

Uppmärksamhetsträning är mer än en avspänningsmetod. Du lär dig att omforma stressenergin till en positiv drivkraft. I tillägg utvecklar du kroppsmedvetenhet, det leder till att ta bättre hänsyn till kroppen.

Funktionell Fysioterapi erbjuder sex och åtta veckors program samt skräddarsydda program, föreläsningar och individuell terapi/gruppterapi för både privatpersoner och företag med certifierad MBSR-instruktör (Mindfulness Based Stress Reduction).

 

 

6 veckors kurs
Vi träffas en gång i veckan under 6 veckor. Sista gången varar i tre timmar, de andra gångerna två timmar. Mellan träffarna praktiserar du Mindfulness hemma. I kursen ingår kurslitteratur, som består av en bok om Mindfulness, skriven av Andries Kroese, samt ett kompendium med ett översiktligt veckoschema över uppgifter för varje vecka och en beskrivning av verktygen som vi använder inom Mindfulnessträning (Uppmärksamhetsmeditation, Kroppsscanning, Uppmärksamhetsyoga och Uppmärksamhetsträning i det dagliga livet samt filosofiska tankar inom Mindfulness). I tillägg ingår två CDs med instruktioner för egen träning.

 

 

Stressen i sig själv är inte huvudproblemet, utan snarare vår bristande förmåga att tackla den.

Mindfulness lär dig surfa på livets vågor!